ข่าวประชาสัมพันธ์ - สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์


May 13, 2014

โครงการสัมมนาก่อนเกษียณเปี่ยมสุข ประจำปี 2561

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ อ่านต่อ >>> ดาวน์โหลด สำหรับโครงการสัมมนาก่อนเกษียณเปี่ยมสุข ประจำปี 2561 ขยายเวลาในการรับสมัคร วันนี้จนถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 ...
May 13, 2014

หลักเกณฑ์การคํ้าประกัน

หลักเกณฑ์การคํ้าประกัน >>> อ่านต่อ
May 13, 2014

โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด

รายละเอียด >>>ดาวน์โหลด
May 13, 2014

โครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ประจำปี 2561

แจ้งประชาสัมพันเพิ่มเติมสำหรับสมาชิกที่เข้าร่วมอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิก ประจำปี 2561 วิชาทำช่อดอกไม้ธนบัตร สมาชิกต้องนำธนบัตรมาเองคะ >> ใช้แบงค์ 20 บาท (เป็นจำนวน 25 ใบ) ส...
May 13, 2014

โครงการสหกรณ์ใส่ใจสมาชิกใหม่ ประจำปี 2561

อ่านต่อ >>> ดาวน์โหลด เรียนเชิญสมาชิกร่วมสมทบทุนบริจาค อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา เสื้อผ้า ให้แก่น้อง ๆ ณ สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าวัดบางเพลิง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่...
May 13, 2014

วันหยุดประจำเดือนกรกฎาคม 2561

อ่านต่อ >>> ดาวน์โหลด
May 13, 2014

ระบบ ATM ขัดข้อง ปิดบริการ ชั่วคราว

>>> ดาวน์โหลด
May 13, 2014

การปรับปรุงดอกเบี้ยสะสม

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ได้มีการปรับปรุงดอกเบี้ยสะสมในใบเสร็จรายเดือนมีนาคม 2561 ทำให้รายการดอกเบี้ยสะสมในเดือนมีนาคม 2561 ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 2561 อันเนื่องมาจากระบบประมวลผลสหกรณ์...
May 13, 2014

รายงานกิจการประจำปี 2560

รายงานกิจการประจำปี 2560 อ่านต่อ >>> ดาวน์โหลด
May 13, 2014

เรียนเชิญสมาชิกประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

ดาวน์โหลด
May 13, 2014

ประกาศรายชื่อ และลำดับการเลือกตั้ง

ดาวน์โหลด
May 13, 2014

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เลือกตั้งประจำปี 2560 update

สรุปรายชื่อตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เลือกตั้งประจำปี 2560 >>วันเลือกตั้งวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 เวลา 08:00 - 12:00 น. และขอให้สมาชิก แสดงหลักฐานบัตรประจำตัวลงชื่อใช้สิทธิ์ลงคะแนน...
May 13, 2014

รับสมัครกรรมการสหกรณ์ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์

ดาวน์โหลด
May 13, 2014

ประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบาลสู่การปฏิบัติ สหวิทยาเขตป้อมปราการ

ประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบาลสู่การปฏิบัติ สหวิทยาเขตป้อมปราการ ในวันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมโรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยสหกรณ์ฯร่วมบรรยายให้ควา...
May 13, 2014

ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำกัด เดินทางมาศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา ให้การต้อนรับโดยนายณรงค์ ธีระกุล ประธานสหกรณ์ พร้อมคณะกรรมการ อนุกรรมการ ที...
May 13, 2014

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 1 อัตรา >>> ดาวน์โหลด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 1 อัตรา &am...
May 13, 2014

เรียนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด

เรียนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด อนุสนธิ์จากข่าวความเสียหายที่อาจกระทบถึงสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ต่างฯ กว่า 30 สหกรณ์ฯ ที่มีเงินฝากกับสหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ จำกัด และชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไท...
May 13, 2014

ศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมานั้น สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด เดินทางเยี่ยมเยียนศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด นายณรงค์ ธีระกุล ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ พร้อมด้วย นายวรพจน์ สิ...
May 13, 2014

เปิดศูนย์บริการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมานั้น สหกรณ์ฯได้ทำพิธีเปิดศูนย์บริการสหกรณ์ฯ ณ 382/42 หมู่ 1 โครงการบิสซิเนสทาว์น ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540 ข้างโลตัส สาขาซิต...
May 13, 2014

ร่วมแสดงความเสียใจ

ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของนายธงชัย ศรีวชิราพิพัฒน์ ณ วัดบางโฉลงใน เมื่อวันที่13 พฤษภาคม 2559 โดยสหกรณ์ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นำโดยนายณรงค์ ธีระกุล ประธาน นางสาวชูศรี สัตยานนท์ รองประธานฝ่า...