ข่าวประชาสัมพันธ์


May 13, 2014

โครงการสัมมนาก่อนเกษียณเปี่ยมสุข ประจำปี 2561

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด กำหนดจัดโครงการสัมมนาก่อนเกษียณ เปี่ยมสุข สำหรับสมาชิกที่จะเกษียณอายุ ประจำปี 2561 โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ในระหว่างวันที่ 4 5 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมกรุงศรีริ...
May 13, 2014

ระบบ ATM ขัดข้อง ปิดบริการ ชั่วคราว

>>> ดาวน์โหลด
May 13, 2014

การปรับปรุงดอกเบี้ยสะสม

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ได้มีการปรับปรุงดอกเบี้ยสะสมในใบเสร็จรายเดือนมีนาคม 2561 ทำให้รายการดอกเบี้ยสะสมในเดือนมีนาคม 2561 ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 2561 อันเนื่องมาจากระบบประมวลผลสหกรณ์...
May 13, 2014

รายงานกิจการประจำปี 2560

รายงานกิจการประจำปี 2560 อ่านต่อ >>> ดาวน์โหลด
May 13, 2014

เรียนเชิญสมาชิกประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

ดาวน์โหลด
May 13, 2014

ประกาศรายชื่อ และลำดับการเลือกตั้ง

ดาวน์โหลด
May 13, 2014

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เลือกตั้งประจำปี 2560 update

สรุปรายชื่อตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เลือกตั้งประจำปี 2560 >>วันเลือกตั้งวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 เวลา 08:00 - 12:00 น. และขอให้สมาชิก แสดงหลักฐานบัตรประจำตัวลงชื่อใช้สิทธิ์ลงคะแนน...
May 13, 2014

รับสมัครกรรมการสหกรณ์ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์

ดาวน์โหลด
May 13, 2014

ประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบาลสู่การปฏิบัติ สหวิทยาเขตป้อมปราการ

ประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบาลสู่การปฏิบัติ สหวิทยาเขตป้อมปราการ ในวันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมโรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยสหกรณ์ฯร่วมบรรยายให้ควา...
May 13, 2014

ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำกัด เดินทางมาศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา ให้การต้อนรับโดยนายณรงค์ ธีระกุล ประธานสหกรณ์ พร้อมคณะกรรมการ อนุกรรมการ ที...
May 13, 2014

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 1 อัตรา >>> ดาวน์โหลด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 1 อัตรา &am...
May 13, 2014

เรียนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด

เรียนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด อนุสนธิ์จากข่าวความเสียหายที่อาจกระทบถึงสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ต่างฯ กว่า 30 สหกรณ์ฯ ที่มีเงินฝากกับสหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ จำกัด และชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไท...
May 13, 2014

ศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมานั้น สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด เดินทางเยี่ยมเยียนศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด นายณรงค์ ธีระกุล ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ พร้อมด้วย นายวรพจน์ สิ...
May 13, 2014

เปิดศูนย์บริการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมานั้น สหกรณ์ฯได้ทำพิธีเปิดศูนย์บริการสหกรณ์ฯ ณ 382/42 หมู่ 1 โครงการบิสซิเนสทาว์น ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540 ข้างโลตัส สาขาซิต...
May 13, 2014

ร่วมแสดงความเสียใจ

ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของนายธงชัย ศรีวชิราพิพัฒน์ ณ วัดบางโฉลงใน เมื่อวันที่13 พฤษภาคม 2559 โดยสหกรณ์ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นำโดยนายณรงค์ ธีระกุล ประธาน นางสาวชูศรี สัตยานนท์ รองประธานฝ่า...
May 13, 2014

วันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2559

นายณรงค์ ธีระกุล ประธานสหกรณ์ฯ และนายวรพจน์ สิงหราช เลขานุการ รับเกียรติบัตร จากการประเมินจากกรมส่งเสริมสหกรณ์มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับมาตราฐานสหกรณ์ ประจำปี 2558 ระดับดีเลิศ และเป็นสหกรณ์ที่มีผลงาน...
May 13, 2014

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

100 สหกรณ์ดีเด่น 100 ปี นักสหกรณ์ดีเด่นวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี2559 วันที่ 25กุมภาพันธ์2559 ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย โดยหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี เป็นผู้มอบโล่เกียรติยศให้แก่นักสหกรณ์ดีเด่น สหกรณ์ออ...
May 13, 2014

ร่วมแสดงความเสียใจ

ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของนายประมุข กาญจนชีวะ ข้าราชการบำนาญ สพป.สป. เขต2 ณ วัดราษฎร์บูรณะ เมื่อวันที่12 มกราคม 2559 โดยสหกรณ์ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นำโดยนายวินัย หลำวรรณะ รองประธานฝ่ายบริ...
May 13, 2014

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ณ ห้องคอมเวนชั่นฮอล์ ชั้น 6 ห้างสรรพสินค้าอิมพิวเรียล เวิลด์ สำโรง...
May 13, 2014

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจน้ำ จำกัด ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด

นายณรงค์ ธีระกุล ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ พร้อมด้วย นายณรงค์ สิงห์ศิฬิ เลขานุการ นายเสวก ราชเวียง อนุกรรมการผู้ช่วยประธาน นายวรพจน์ สิงหราช อนุกรรมการผู้ช่วยเลขาและฝ่ายจัดการนำโดย นางสาวสุนิษา ยามี ผู้จัด...