การปรับปรุงดอกเบี้ยสะสม

โพสต์เมื่อ 19 มิถุนายน 2561 14:36 น. อ่าน 394 ครั้ง
การปรับปรุงดอกเบี้ยสะสม

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ได้มีการปรับปรุงดอกเบี้ยสะสมในใบเสร็จรายเดือนมีนาคม 2561
ทำให้รายการดอกเบี้ยสะสมในเดือนมีนาคม 2561 ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 2561  อันเนื่องมาจากระบบประมวลผลสหกรณ์
>>> ดาวน์โหลด

ประกาศสหกรณ์ฯ >>> ดาวน์โหลดข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง