ปฎิทินกิจกรรม

ไม่พบกำหนดการที่กำลังจะมีขึ้น
                                                            ความเป็นมาของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด
 
    ความสำเร็จและความก้าวหน้าอีกขั้นหนึ่งของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด  จำกัด ก็คือ  การที่สหกรณ์มีที่ดินและสำนักงานถาวรเป็นของตนเอง   เราลองมาดูซิว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ดมีความเป็นมาอย่างไร
    เมื่อวันที่  23  กรกฎาคม  2503  มีข้าราชการครูจังหวัดร้อยเอ็ด  จำนวน  160  คน  ได้เข้าร่วมลงชื่อเข้าร่วมประชุมผู้เข้าชื่อของทะเบียนสหกรณ์ครูร้อยเอ็ด  จำกัดสินใช้  อันเป็นสถาบันการเงินเพื่อสวัสดิภาพและการออมทรัพย์ของครูจังหวัดร้อยเอ็ด  และในวันนั้นมีข้าราชการและบุคคลอื่น ๆ เข้าร่วมประชุมด้วยจำนวน   9  ราย
1.นายชัยโรจน์                  ผิวเรืองนนท์                  ข่าวจังหวัด
2.นายสุภาส                     เลิศฤทธิ์                       จ่าศาล
3.นายระนอง                   พุ่มระชฎ                      อัยการผู้ช่วย
4.นายโมรา                      ณ ถลาง                       ผู้จัดการธนาคารเกษตร
5.นายประวิทย์                 อิฐรัตน์         &am

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 7 กรกฏาคม 2559 21:11 น.