ข่าวประชาสัมพันธ์


May 13, 2014

ปลูกวินัย "แม่พิมพ์ของชาติ"

สางปัญหา หนี้สินครู สลาย กับดัก ฉุดรั้งจิตวิญญาณเบ้าหลอมเยาวชนไทย กล้วยไม้มีดอกช้า ฉันใด การศึกษาเป็นไป เช่นนั้น แต่ดอกออกคราวไร งามเด่น การศึกษาปลูกปั้น เสร็จแล้วแสนงาม บทกลอนของ หม่อมหลวงปิ่น มาลา...
May 13, 2014

กสส. ...ดันสหกรณ์สู่มาตรฐาน

สหกรณ์...เป็นการร่วมกลุ่ม ร่วมมือเป็นองค์กรทำธุรกิจ อุตสาหกรรม การเกษตร ฯลฯ เพื่อหากำไรหรือผลประโยชน์ จากกิจกรรมนั้นๆ ในบ้านเราได้จัดส่วนสัดออกเป็นประเภทต่างๆ....อาทิ ...สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ออมทรัพย...
May 13, 2014

บิ๊กสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด ซึ่งกำลังดำเนินงานก้าวเข้าสู่ปีที่ 54 ภายใต้วิสัยทัศน์ เป็นสหกรณ์แห่งการออม เพื่อชีวิตที่ดี และอนาคตที่ดีกว่า นั้น กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ในวันเสาร์ที่ ...
May 13, 2014

คลังเตรียมดึงสหกรณ์ออมทรัพย์เข้าสังกัด

คลังเตรียมดึงสหกรณ์ออมทรัพย์เข้าสังกัด นายรังสรรค์ศรีวรศาสตร์ ปลัดกรทรวงการคลัง เปิดเผยว่า จะเข้าหารือกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ( คสช. ) เพื่อขอดึงสหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่อยู่ภายใต้สัง...
May 13, 2014

ชง ครม.ดึงสหกรณ์ออมทรัพย์ช่วยชำระหนี้ครู

ชง ครม.ดึงสหกรณ์ออมทรัพย์ช่วยชำระหนี้ครู | เดลินิวส์ „นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารเตรียมเสนอ ครม.พิจารณาและอนุมัติในมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู โดยเฉพาะก...
May 13, 2014

กมธ.ขับเคลื่อนปฏิรูปฯ ด้าน ศก. เร่งผลักดัน ร่าง พ.ร.บ. การเงินฐานราก

กมธ. ขับเคลื่อนปฏิรูปฯ ด้านเศรษฐกิจ เร่งผลักดัน ร่าง พ.ร.บ. การเงินฐานราก ยกระดับคุณภาพสถาบันการเงินชุมชน จ่อส่ง ครม. เพื่อเสนอเข้า สนช. เพื่อพิจารณาต่อไป วันที่ 19 ม.ค. 59 ที่รัฐสภา นายสถิตย์ ลิ่มพง...