บิ๊กสหกรณ์

โพสต์เมื่อ 13 เมษายน 2559 11:02 น. อ่าน 1,532 ครั้ง
บิ๊กสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด ซึ่งกำลังดำเนินงานก้าวเข้าสู่ปีที่ 54 ภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นสหกรณ์แห่งการออม เพื่อชีวิตที่ดี และอนาคตที่ดีกว่า” นั้น
กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ในวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2559 ที่โรงแรมเอสดี อเวนิว ปิ่นเกล้า ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
เท่าที่ทราบจะมีการแถลงผลการดำเนินงานทั้งหมดต่อสมาชิกใน รวมทั้งมีกิจกรรมส่งเสริมการออมอย่างเข้มข้น นอกจากเงินฝากออมทรัพย์ ฝากประจำ 1 ปี 2 ปี แล้วยังมีแบบพิเศษอีกมากมาย ได้แก่
1.ออมทรัพย์พิเศษ ให้ดอกเบี้ยทุกเดือน มีสมาชิกสนใจฝากถึง 5,343 ราย เป็นเงินรวม 1,890 ล้านบาท
2.ออมทรัพย์ผ่านเงินเดือน โดยให้หักเงินเดือนเข้าเป็นเงินฝากแบบอัตโนมัติ มีสมาชิกสนใจร่วมโครงการ 1,860 ราย ยอดเงินฝากรวมเดือนละ 4 ล้านบาท
3.ออมทรัพย์แบบทวีทรัพย์ ให้ฝากยาว 18 เดือน ดอกเบี้ยสูง 4.25% ส่งผลให้สมาชิกเปิดบัญชี 1,189 ราย เป็นเงินรวม 3,269 ล้านบาท
4.มอบของขวัญปีใหม่เป็น “เงินขวัญถุง” เข้าบัญชีสมาชิกทุกคนคนละ 250 บาท รวม 5 ล้านบาทเศษ เริ่มมาตั้งแต่ปี 2558 และปี 2559 ก็ยังยืนยันนโยบายนี้ต่อเป็นปีที่ 2
5.มอบรางวัลระดมเงินฝากแก่เจ้าหน้าที่ที่มีผลงานไปเที่ยวต่างประเทศบ้าง มอบสร้อยคอทองคำบ้าง ล่าสุดมอบกระเป๋าเก๋ลดใช้ถุงพลาสติกแก่สมาชิกที่ฝากเงินไม่ต่ำกว่า 5 พันบาท จำนวน 1 พันใบ
อีกมาตรการหนึ่งของการออมคือ การสะสมหุ้นรายเดือนเพิ่ม โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกส่งหุ้นเพิ่มได้เดือนละไม่เกิน 2 หมื่นบาท และสูงสุดที่เพดาน 1.5 ล้านบาท
การส่งเสริมการออมด้วยมาตรการต่างๆ ส่งผลให้เมื่อสิ้นสุดปี 2558 สมาชิกทั้ง 21,451 คน มีเงินฝากรวมกัน 5,940 ล้านบาท มีหุ้นสะสมรวมกัน 6,002 ล้านบาท รวมเงินฝาก+หุ้น = 11,942 ล้านบาท มากกว่าปี 2557 ถึง 1,472 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมากถึง 14% ทีเดียว
แม้จะมีภาระดอกเบี้ยที่สูงในอัตรา 3.25-4.25% สหกรณ์ ปค. ยังดำเนินกิจการในปี 2558 ด้วยการหมุนเวียนให้สมาชิกกู้ยืมไปใช้จ่ายที่จำเป็น คิดดอกเบี้ยอัตรา 6.50% ยังมีกำไรสุทธิถึง 536 ล้านบาท สามารถปันผลให้สมาชิกในอัตรา 6.25% และเฉลี่ยคืนในอัตรา 10.30%
ทุนดำเนินงานเกือบ 1.4 หมื่นล้าน หมุนเวียนช่วยเหลือสมาชิกเกือบ 1.3 หมื่นล้าน ที่เหลือสำรองรักษาสภาพคล่อง และนำเงินไปฝากกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เพื่อหมุนเวียนไปช่วยเหลือสหกรณ์อื่นๆ
นอกจากนี้เพื่อตอบรับการที่ประเทศไทยเข้าสู่ AEC จะได้จับสลากให้สมาชิกผู้โชคดีได้ไปศึกษาดูงานสหกรณ์ที่ประเทศมาเลเซีย-สิงคโปร์ อีก 15 รางวัล มูลค่ากว่า 2 แสนบาทอีกด้วย ถือเป็นอานิสงส์จากการออมอีกอย่างหนึ่ง
นับว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ ปค. เป็นแบบอย่างที่ดีในการส่งเสริมการออมอีกแห่งหนึ่ง ในขบวนการสหกรณ์เลยทีเดียว.ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง