บิ๊กสหกรณ์

บิ๊กสหกรณ์

โพสเมื่อ 13 เม.ย. 2559 อ่านแล้ว 1,611 ครั้ง

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด ซึ่งกำลังดำเนินงานก้าวเข้าสู่ปีที่ 54 ภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นสหกรณ์แห่งการออม เพื่อชีวิตที่ดี และอนาคตที่ดีกว่า” นั้น
กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ในวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2559 ที่โรงแรมเอสดี อเวนิว ปิ่นเกล้า ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
เท่าที่ทราบจะมีการแถลงผลการดำเนินงานทั้งหมดต่อสมาชิกใน รวมทั้งมีกิจกรรมส่งเสริมการออมอย่างเข้มข้น นอกจากเงินฝากออมทรัพย์ ฝากประจำ 1 ปี 2 ปี แล้วยังมีแบบพิเศษอีกมากมาย ได้แก่
1.ออมทรัพย์พิเศษ ให้ดอกเบี้ยทุกเดือน มีสมาชิกสนใจฝากถึง 5,343 ราย เป็นเงินรวม 1,890 ล้านบาท
2.ออมทรัพย์ผ่านเงินเดือน โดยให้หักเงินเดือนเข้าเป็นเงินฝากแบบอัตโนมัติ มีสมาชิกสนใจร่วมโครงการ 1,860 ราย ยอดเงินฝากรวมเดือนละ 4 ล้านบาท
3.ออมทรัพย์แบบทวีทรัพย์ ให้ฝากยาว 18 เดือน ดอกเบี้ยสูง 4.25% ส่งผลให้สมาชิกเปิดบัญชี 1,189 ราย เป็นเงินรวม 3,269 ล้านบาท
4.มอบของขวัญปีใหม่เป็น “เงินขวัญถุง” เข้าบัญชีสมาชิกทุกคนคนละ 250 บาท รวม 5 ล้านบาทเศษ เริ่มมาตั้งแต่ปี 2558 และปี 2559 ก็ยังยืนยันนโยบายนี้ต่อเป็นปีที่ 2
5.มอบรางวัลระดมเงินฝากแก่เจ้าหน้าที่ที่มีผลงานไปเที่ยวต่างประเทศบ้าง มอบสร้อยคอทองคำบ้าง ล่าสุดมอบกระเป๋าเก๋ลดใช้ถุงพลาสติกแก่สมาชิกที่ฝากเงินไม่ต่ำกว่า 5 พันบาท จำนวน 1 พันใบ
อีกมาตรการหนึ่งของการออมคือ การสะสมหุ้นรายเดือนเพิ่ม โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกส่งหุ้นเพิ่มได้เดือนละไม่เกิน 2 หมื่นบาท และสูงสุดที่เพดาน 1.5 ล้านบาท
การส่งเสริมการออมด้วยมาตรการต่างๆ ส่งผลให้เมื่อสิ้นสุดปี 2558 สมาชิกทั้ง 21,451 คน มีเงินฝากรวมกัน 5,940 ล้านบาท มีหุ้นสะสมรวมกัน 6,002 ล้านบาท รวมเงินฝาก+หุ้น = 11,942 ล้านบาท มากกว่าปี 2557 ถึง 1,472 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมากถึง 14% ทีเดียว
แม้จะมีภาระดอกเบี้ยที่สูงในอัตรา 3.25-4.25% สหกรณ์ ปค. ยังดำเนินกิจการในปี 2558 ด้วยการหมุนเวียนให้สมาชิกกู้ยืมไปใช้จ่ายที่จำเป็น คิดดอกเบี้ยอัตรา 6.50% ยังมีกำไรสุทธิถึง 536 ล้านบาท สามารถปันผลให้สมาชิกในอัตรา 6.25% และเฉลี่ยคืนในอัตรา 10.30%
ทุนดำเนินงานเกือบ 1.4 หมื่นล้าน หมุนเวียนช่วยเหลือสมาชิกเกือบ 1.3 หมื่นล้าน ที่เหลือสำรองรักษาสภาพคล่อง และนำเงินไปฝากกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เพื่อหมุนเวียนไปช่วยเหลือสหกรณ์อื่นๆ
นอกจากนี้เพื่อตอบรับการที่ประเทศไทยเข้าสู่ AEC จะได้จับสลากให้สมาชิกผู้โชคดีได้ไปศึกษาดูงานสหกรณ์ที่ประเทศมาเลเซีย-สิงคโปร์ อีก 15 รางวัล มูลค่ากว่า 2 แสนบาทอีกด้วย ถือเป็นอานิสงส์จากการออมอีกอย่างหนึ่ง
นับว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ ปค. เป็นแบบอย่างที่ดีในการส่งเสริมการออมอีกแห่งหนึ่ง ในขบวนการสหกรณ์เลยทีเดียว.

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง