ขอให้สมาชิกแจ้งข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ของตนเอง

ขอให้สมาชิกแจ้งข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ของตนเอง

โพสเมื่อ 13 มิ.ย. 2562 อ่านแล้ว 2,043 ครั้ง

ขอฝากประชาสัมพันธ์

          สมาชิกหลายคนคงเกิดความสงสัยว่าทำไมต้องตั้งผู้รับโอนประโยชน์ หรือว่าตั้งไว้ตั้งแต่ตอนสมัครสหกรณ์ใหม่ ๆ แต่จำไม่ได้แล้วใช่ไหมค่ะ 

          ก่อนอื่นต้องบอกความสำคัญของผู้รับโอนประโยชน์ ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ "สมาชิกอาจทำเป็นหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนให้เป็น ผู้รับประโยชน์ซึ่งตนมีอยู่ในสหกรณ์ในเมื่อตนถึงแก่กรรม โดยมอบให้สหกรณ์ถือไว้ก็ได้  หนังสือตั้งผู้รับประโยชน์ดังว่านี้ให้ทำตามลักษณะพินัยกรรมโดยอนุโลม
          ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับประโยชน์ที่ได้กำหนดและมอบไว้กับสหกรณ์แล้ว ให้ทำเป็นหนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคหนึ่งมอบให้สหกรณ์ถือไว้แทนฉบับเดิม เมื่อสมาชิกเสียชีวิต สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนและดอกเบี้ยบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ ถ้ามิได้ตั้งไว้ ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นำหลักฐานมาแสดงต่อสหกณ์ว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินจำนวนดังกล่าวนั้น "


         ท่านสมาชิกท่านใดที่ไม่ได้แจ้ง ชื่อผู้รับผลประโยชน์ของสหกรณ์ กรุณากรอกแบบฟอร์ด้านล่าง พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนผู้รับผลประโยชน์ ส่งมาที่ อีเมล sahakorn_customs@hotmail.com หรือ โทร.02-667-4776,02-667-4777 ฝ่ายธุรการ

แบบฟอร์มแจ้งผู้รับผลประโยชน์  คลิก download

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง