เรื่องการปรับปรุงระบบการเชื่อมโยงสู่ระบบการเงินและบัญชีอัตโนมัติ

โพสต์เมื่อ 28 เมษายน 2560 17:24 น. อ่าน 2,388 ครั้ง
เรื่องการปรับปรุงระบบการเชื่อมโยงสู่ระบบการเงินและบัญชีอัตโนมัติ
          ตามที่บริษัทฯได้พัฒนาระบบโปรแกรมในส่วนของการเชื่อมโยงระบบจากระบบสมาชิก ระบบเงินฝาก ระบบเงินกู้ ระบบติดตามหนี้ และระบบประมวลผล รวมทั้งระบบอื่นๆที่จะมีการขอเปิดใช้ตามมาเช่น ระบบเงินลงทุน ฯลฯ ไปสู่ระบบการเงิน และระบบบัญชีโดยอัตโนมัติ เนื่องจากปัญหาความต่างของมาตรฐานการลงบัญชี ทำให้บางสหกรณ์สามารถเชื่อมโยงได้ และบางสหกรณ์ไม่สามารถเชื่อมโยงได้ในรหัสโครงสร้างบัญชีบางตัว บริษัทฯได้ส่งผู้เชี่ยวชาญทางด้านบัญชีมาทำการวิเคราะห์พบว่าจำเป็นต้องปรับโครงสร้างของการออกแบบระบบในส่วนของการเชื่อมโยงระบบ เพื่อให้ครอบคลุมในทุกรูปแบบของการลงระบบบัญชีที่แตกต่างกัน โดยคาดว่าจะใช้เวลาปรับปรุงโครงสร้างการออกแบบ ดังกล่าวไม่เกิน 2 เดือน ทั้งนี้การออกแบบดังกล่าวจะตอบสนองและครอบคลุมถึงหน่วยงานตรวจสอบภายนอกที่จะขอข้อมูลต่อไป
          อนึ่งการปรับปรุงครั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่อสหกรณ์ที่ใช้ระบบอยู่ ยังสามารถใช้ระบบการเงินและบัญชีเดิมในการ เชื่อมโยงข้อมูล ลงระบบ และแสดงผลทางบัญชีเช่นเดิม และถือว่าการปรับปรุงครั้งนี้เป็นการปรับปรุงระบบหลังการใช้งาน ไม่ถือเป็นเงื่อนไขการรับมอบงาน และเมื่อแล้วเสร็จบริษัทฯจะเปิดให้เฉพาะสหกรณ์ที่มีการใช้งานและรับมอบระบบแล้วเท่านั้น
บริษัทฯ พยายามอย่างยิ่งที่จะพัฒนาระบบโปรแกรมบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ ในระบบ Cloud สมบูรณ์แบบให้มีความทันสมัยสมดังเจตนารมณ์ของคำว่า ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ และออนไลน์ และการพัฒนาสู่สถาบันการเงิน ยุคไทยแลนด์ 4.0 ในอนาคตอันใกล้นี้จะมีการเพิ่มการบริการแบบ สหกรณ์ดิจิตอล ที่สมบูรณ์แบบในทุกมิติ
  ขอขอบพระคุณที่ใช้บริการด้วยดีและเข้าใจในความร่วมมือกันพัฒนา