การเริ่มติดตั้งและฝึกอบรมการใช้ระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด วันแรก ครั้งที่1

โพสต์เมื่อ 1 มิถุนายน 2559 13:16 น. อ่าน 947 ครั้ง
การเริ่มติดตั้งและฝึกอบรมการใช้ระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด วันแรก ครั้งที่1
การเริ่มติดตั้งและฝึกอบรมการใช้ระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด วันแรก ครั้งที่1. ในครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์เข้าร่วมรับฟังด้วย
ช่วงบ่ายเป็นการตรวขสอบข้อมูลการconvert และตรวจสอบระบบโดยระดับหัวหน้าฝ่าย


รูปภาพประกอบข่าว