กรรมการบริษัทนันทนา อินฟอร์เมชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด ได้ร่วมลงนามในสัญญาการให้บริการเช่าซื้อระบบโปรแกรมบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ กับท่านประธานและรองประธาน

โพสต์เมื่อ 1 มิถุนายน 2559 13:07 น. อ่าน 1,434 ครั้ง
กรรมการบริษัทนันทนา อินฟอร์เมชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด ได้ร่วมลงนามในสัญญาการให้บริการเช่าซื้อระบบโปรแกรมบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ กับท่านประธานและรองประธาน
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 กรรมการบริษัทนันทนา อินฟอร์เมชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด ได้ร่วมลงนามในสัญญาการให้บริการเช่าซื้อระบบโปรแกรมบริหารงานสหกรณ์ออม ทรัพย์ กับท่านประธานและรองประธาน พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำกัด ณ ห้องประชุมของชุมนุมฯสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ เพื่อเพิ่มขีดความของสหกรณ์ออมทรัพย์ในการใช้ระบบโปรแกรมมาตรฐานและเสริม สร้างหลักประกันในอนาคตของเครื่องมือที่ใช้ในระบบบริหารจัดการของสหกรณ์ สมาชิกและสหกรณ์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ บนระบบ Cloud และ Webbase ที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบ ATM ทั้งที่ดำเนินการโดยชุมนุมฯและการเชื่อมต่อกับธนาคารที่ร่วมโครงการใน แบบออนไลน์สมบูรณ์แบบ นอกเหนือจากระบบโปรแกรมบริหารงานที่ครอบคลุมถึง 21ระบบ แล้วยังเพิ่มบริการด้านสมาชิกออนไลน์ ที่สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลของตนที่มีธุรกรรมกับสหกรณ์ การโอนเงินระหว่างบัญชีภายในสหกรณ์ของตน (Internet Banking) การยื่นคำขอกู้ผ่าน Internet เป็นต้น


รูปภาพประกอบข่าว