ทีมงานบริษัทนันทนาร่วมกับตัวแทนชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ICT(สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด)

โพสต์เมื่อ 1 มิถุนายน 2559 13:16 น. อ่าน 1,349 ครั้ง
ทีมงานบริษัทนันทนาร่วมกับตัวแทนชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ICT(สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด)
ทีมงานบริษัทนันทนาร่วมกับตัวแทนชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ICT ร่วมกันศึกษารายละเอียดระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 26-27 ตค.2558 เพื่อการเตรียมการใช้ระบบโปรแกรมในระบบ cloud สมบรรณแบบในเร็ววันนี้


รูปภาพประกอบข่าว